ข่าว

เปิดลงทะเบียน สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ ยืมได้ 100,000 บาท ปลอดเงินต้น 2 ปี จาก “ธ.ก.ส.”

เปิดลงทะเบียน สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ ยืมได้ 100,000 บาท ปลอดเงินต้น 2 ปี จาก “ธ.ก.ส.”

ธ.ก.ส. ปล่อย “สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ” ให้กู้รายละไม่เกิน 1 แสนบาท ช่วยเกษตรและครอบครัว

สินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่าย หรือค่าลงทุน ในการเริ่มต้น ประกอบอาชีพ สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชนเมืองและภาคชนบท จาก ธ.ก.ส.จุดเด่น

✔ สร้างอาชีพในระยะยาว

✔ ระยะเวลาปลอดชำระต้นเงิน 2 ปีแรก

✔ ช่วยเหลือจากผลกระทบ โควิด-19

✔ ดอกเบี้ยต่ำมากๆ คิดที่ 4% ต่อปี ใน 3 ปีแรก

เลือกซื้อเลย

คุณสมบัติผู้กู้

✔ เป็นบุคคลสัญชาติไทย

✔ เป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือนเกษตรกร

✔ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ CV-19 ที่มีแผนในการประกอบอาชีพเกษตร✔ ประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

✔ อาชีพนอกภาคการเกษตร ที่มีลักษณะเป็นการลงทุนค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งใช้เงินลงทุนไม่มากนัก

อัตราดอกเบี้ย

✔ กรณีกู้เป็นค่าใช้จ่าย คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ระยะเวลาชำระคืน ไม่เกิน 12 เดือน (พิเศษไม่เกิน 18 เดือน) นับแต่วันกู้

วงเงินปล่อยกู้

✔ กู้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายกรณีเป็นค่าลงทุนปีที่ 1-3 คิดดอกเบี้ย 4% ต่อปี ปีที่ 4 – 5 อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.5 ต่อปี) กำหนดระยะเวลาชำระคืน ไม่เกิน 5 ปี โดยปลอดชำระต้นเงิน 2 ปีแรก แต่ยังต้องชำระดอกเบี้ย

เข้าร่วมกลุ่ม สินเชื่อธนาคาร สอบถามข้อมูล คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธ.ก.ส. ทุกสาขา Call Center โทร. 0 – 2555 – 0555 ตลอด 24 ชั่วโมง

Share this post

About the author

1 comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!