ข่าว

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการ พักชำระหนี้ผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการ พักชำระหนี้ผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการ พักชำระหนี้ ผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo ช่วยลูกหนี้ ลดภาระรายเดือนสู้ภัยโควิด-19  กว่า 1 ล้านราย

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า หลังจากครม.เห็นชอบ มาตรการด้านการเงิน เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาผลกระทบ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัโคโรนา 2019 ในส่วนของ มาตรการพักชำระหนี้ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยให้ขยายระยะเวลา พักชำระหนี้ ลูกค้ารายย่อย ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 ตามความสมัครใจล่าสุด ธนาคารออมสิน ได้ออกมาตรการ ให้ความช่วยเหลือ เพื่อลดภาระ การผ่อนชำระหนี้รายเดือน และบรรเทาปัญหาสภาพคล่อง แก่ลูกหนี้ สินเชื่อของธนาคารที่ได้รับผกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  โดยเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ สมัครใจเข้ามาตรการพักชำระเงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย ครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อทุกประเภท ทั้งที่เป็นรายย่อย และสินเชื่อธุรกิจ โดยมีลูกหนี้ที่มีคุณสมบัติ สามารถเข้าโครงการได้ จำนวนประมาณ 1 ล้านรายนอกจากนี้ ลูกหนี้รายใด มีความจำเป็นต้องรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม จากการพักชำระเงินต้น ธนาคารอาจพิจารณา มาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสม ได้เป็นรายกรณี ซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้เป็นมาตรการเสริม จากการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ ที่ธนาคารได้ดำเนินการ มาตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบรุนแรง จนไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามงวดชำระเดิม โดยที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วมากกว่า 5 แสนรายขั้นตอนการชำระหนี้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo

1. แสดงหน้าจอร่วม กรอกแบบสอบถาม กดเริ่มตอบแบบสอบถาม
2.แสดงคำถาม การได้รับผลกระทบ จากไวรัสโควิด-19 เลือกตอบว่า ได้รับผลกระทบหรือไม่ (กรณีเลือก “ไม่ได้รับผลกระทบ” จะจบการทำงานกลับไปเมนูหลัก)
3. เลือกตอบ ได้รับผลกระทบ จะแสดงหน้าจอ เพื่อกรอกรายได้เฉลี่ย
4. แสดงผล ยอดชำระหนี้ รวมทั้งหมด และเลือกเปลี่ยนแผน การชำระหนี้ (* กรณีเลือก “ไม่ต้องการปรับแผนการชำระ” จะจบการทำงานกลับไปเมนูหลัก)

การทำรายการเลือกแผนชำระหนี้ผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo

1. เลือกเมนู “แผนการชำระหนี้สำหรับปี 2564”
2. เลือกบัญชีที่ต้องการ ปรับแผนการชำระหนี้
3. แสดงรายละเอียด การชำระหนี้ ตามสัญญาปัจจุบัน
4. แสดงรายละเอียด แผนการชำระหนี้ แต่ละแผนการชำระหนี้ กรุณาตรวจสอบ และกดแผนการชำระหนี้ ที่ต้องการ

5. หากต้องการ เลือกแผนการ ชำระหนี้ กด “เลือกแผนนี้” ตามแผนชำระหนี้ ที่ต้องการ
6. อ่านข้อตกลง และเงื่อนไขการเข้ามาตรการ ผ่อนปรนการชำระหนี้ และ กดปุ่ม “ถัดไป”
7. เลื่อนหน้าจอ อ่านสัญญามาตรการผ่อนปรนการชำหนี้ ให้ครบถ้วน
8. กดเครื่องหมายถูก ข้าพเจ้าอ่าน และยอมรับเงื่อนไขของสัญญา จากนั้นกดปุ่ม “ยอมรับ”

9. กรอกรหัส OTP ภายในเวลา ที่กำหนด
10. ส่งคำร้อง เข้าสู่มาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้สำเร็จ กรุณากด “อ่านสัญญามาตรการผ่อนปรน” หรือกด “เสร็จสิ้น” เพื่อจบ การทำรายการ
11. ระบุรหัสผ่าน เพื่อยืนยัน การเข้ามาตรการผ่อนปรนชำระหนี้
12. กรณี กดอ่านสัญญามาตรการผ่อนปรน จะแสดงสัญญามาตรการผ่อนปรน สามารถขอรับสัญญา ผ่านอีเมลโดยกดปุ่ม “ขอรับสัญญาผ่านอีเมล”

13. ตรวจสอบรายละเอียด อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และกดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อขอรับสัญญา

การตรวจสอบรายละเอียดแผนการชำระหนี้สำหรับปี 2564 ที่ได้เลือกไว้

1. เลือกเมนู “แผนการชำระหนี้สำหรับปี 2564”
2. เลือกสินเชื่อ ที่ต้องการ ตรวจสอบข้อมูล
3. แสดงรายละเอียด แผนการชำระหนี้ สำหรับปี 2564 สำหรับสินเชื่อ ที่เลือกดูข้อมูล
4. สามารถกด “รายละเอียดงวดสุดท้าย” เพื่อดูรายละเอียด ที่ถูกซ่อนไว้

5. แสดงรายละเอียด ที่ถูกซ่อนไว้

ทั้งนี้ ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสิน สามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้ามาตรการพักชำระเงินต้นเป็นการชั่วคราว  และเลือกแผนการชำระหนี้ ด้วยตนเอง ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564 สำหรับลูกหนี้ สินเชื่อธุรกิจที่มีวงเงินกู้เกิน 10 ล้านบาท สามารถติดต่อ ดำเนินการที่สาขาของธนาคาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ธนาคารออมสิน โทร. 1115

Share this post

About the author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!