ธนาคารออมสิน ออกมาตรการ สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 กู้ได้สูงสุด รายละ 10,000 บาท เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของไวรัส โดยเปิดให้ประชาชน ที่อยู่ในพื้นที่สีแดเข้ม 6 จังหวัด เริ่มเข้ากู้เงินผ่านแอปพลิเคชัน MYMO ได้แล้ววันนี้



รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19

คุณสมบัติผู้กู้

  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  • ผู้มีรายได้ประจำ
  • เกษตรกรรายย่อย
  • มีสัญชาติไทย
  • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
  • ไม่เป็นผู้ที่มีรายได้จกภาครัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ



อัตราดอกเบี้ย

  • อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน

วงเงินให้กู้

  • ไม่เกิน รายละ 10,000 บาท



ระยะเวลาชำระคืน

  • ชำระคืนสูงสุด ไม่เกิน 3 ปี
  • ปลอดชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 6 งวดแรก

 

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ธนาคารออมสิน โทร. 1115