ข่าว

ธนชาต ให้ยืม 50,000 บาท มีรายได้น้อย กู้ได้ทุกอาชีพ ไม่ต้องค้ำ

ธนชาต ให้ยืม 50,000 บาท มีรายได้น้อย กู้ได้ทุกอาชีพ ไม่ต้องค้ำ

สินเชื่อบุคคล ธนชาต FLASH Plus จาก ธนาคารธนชาต เป็นบัตรสินเชื่อวงเงินหมุนเวียน วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือวงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท พร้อมบริการโอนเงินสดเข้าบัญชี โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการเบิกถอน สามารถเบิกถอนผ่านตู้ ATM  พร้อมทั้งให้คุณผ่อชำระรายเดือนแบบสบายๆ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% และสามารถขอสินเชื่อได้ทุกคนทุกอาชีพรายละเอียด สินเชื่อธนชาต FLASH Plus

คุณสมบัติผู้กู้

กรณีเป็นพนักงานประจำ

 • สัญชาติไทย อายุผู้กู้ไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • รายได้ประจำไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ต่อเดือน
 • อายุการทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 • ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์และเงื่อนไขของธนาคาร

กรณีเป็นเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว

 • สัญชาติไทย อายุผู้กู้ไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • รายได้ประจำไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ต่อเดือน
 • ดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 • ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์ และ เงื่อนไขของธนาคารเอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการผู้กู้
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน ที่ทำงานปัจจุบัน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 6 เดือน ตามธนาคารกำหนด
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้กู้เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือ หนังสือรับรองบริษัท
 • หนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ทะเบียนการค้า (สำเนาไม่เกิน 3 เดือนล่าสุดนับจากวันที่ออก)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของธุรกิจของผู้กู้
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของผู้กู้

วงเงินกู้

 • วงเกินกู้ ตั้งแต่ 10,000 – 1,000,000 บาท หรือ สูงสุด 5 เท่าของรายได้

ยอดชำระขั้นต่ำ

 • ชำระขั้นต่ำ 3% แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท ของวงเงินสินเชื่อที่กู้

รายละเอียดเพิ่มเติม สินเชื่อธนชาต FLASH Plus คลิกที่นี่ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารธนชาต Call Center โทร. 1770

ติดตามข่าวสารก่อนใคร ได้ที่   เพิ่มเพื่อน

Share this post

About the author

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: