ข่าว

เปิดลงทะเบียน สินเชื่อ ธ.ก.ส. วงเงิน 200,000 บาท อนุมัติง่าย ทุกอาชีพ

เปิดลงทะเบียน สินเชื่อ ธ.ก.ส. วงเงิน 200,000 บาท อนุมัติง่าย ทุกอาชีพ

สินเชื่อ ธุรกิจรายย่อย จาก “ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)” เป็นสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย และ สามารถใช้จ่ายเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการประกอบธุรกิจ วงเงินกู้ยืมสูงสุด 200,000 บาท และ สามารถผ่อนได้นานสูงสุด 20 ปี โดย สินเชื่อ ธุรกิจรายย่อยของ “ธ.ก.ส.” เป็นสินเชื่อที่เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการรายละเอียดการสมัคร “สินเชื่อธุรกิจรายย่อย”

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีสัญชาติไทย
 • เป็นบุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • เป็นผู้ประกอบธุรกิจ (ธุรกิจส่วนตัว)
 • มีถิ่นที่อยู่ที่ชัดเจนติดต่อได้สะดวก
 • มีสถานที่ประกอบอาชีพที่แน่นอนสามารถติดต่อได้

เลือกซื้อเลย

เอกสารประกอบผู้กู้

 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้
 • สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้
 • สำเนาทะเบียนสมรส 
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง Statement 6 เดือน ล่าสุด
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ใช้ในทรัพสินที่เสนอเป็นหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาหลักฐานการชำระภาษี (ถ้ามี)วงเงินกู้

 • พิจารณาตามความจำเป็น ในการใช้วงเงินของสินเชื่อ รายได้ รายจ่าย ความสามารถในการชำระหนี้คืน และหลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย

 • เป็นไปตามประกาศของธนาคาร โดยพิจารณาจากการประเมินปัจจัยประเมินความเสี่ยงของผู้กู้กำหนดชำระคืน

 • เพื่อเป็นค่าลงทุนประกอบการ ส่งภายใน 15 ปี กรณีพิเศษ สูงสุด 20 ปี
 • เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย  ส่งชำระภายใน 12 เดือน กรณีพิเศษ สูงสุด 18 เดือน

หลักประกัน

 • บุคคลค้ำประกัน หรือ กลุ่มบุคคลร่วมกันรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม กู้ได้สูงสุด 200,000 บาท ต่อราย
 • เงินฝากเป็นหลักประกัน กู้ได้สูงสุดร้อยละ 90 ของเงินฝาก
 • อสังหาริมทรัพย์ในการจำนอง กู้ได้สูงสุดร้อยละ 80 ของวงเงินจำนอง

รายละเอียดเพิ่มเติม สินเชื่อธุรกิจรายย่อย คลิกที่นี่

เข้าร่วมกลุ่ม สินเชื่อธนาคาร สอบถามข้อมูล คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา Call Center โทร 0 2555 0555

Share this post

About the author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!