ข่าว

สินเชื่อช้างไทย ไม่เช็คบูโร ยืมได้ 30,000 บาท รู้ผลใน 30 นาที

สินเชื่อช้างไทย ไม่เช็คบูโร ยืมได้ 30,000 บาท รู้ผลใน 30 นาที

สินเชื่อบุคคลช้างไทย เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล ที่ตอบโจทย์เรื่องการขอสินเชื่อในยุคนี้ อีกทั้งผู้กู้ที่เครดิตไม่ดี หรือ เอกสารเครดิตบูโรก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ วงเงินอนุมัติ ตั้งแต่ 8,000 บาท –  สูงกว่า 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ เป็นอัตรแบบลดต้นลดดอก สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ สำนักงานบริการ ช้างไทย เงินกู้รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อบุคคลช้างไทย

คุณสมบัติผู้กู้

 • บุคคลสัญชาติไทย ที่มีอายุ 20-50 ปี
 • พนักงานประจำ พนักงานออฟฟิศ พนักงานโรงงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • เงินเดือนขั้นต่ำ 8,000 บาท ขึ้นไป
 • อายุงานที่ทำงาปัจจุบัน 1 ปี ขึ้นไป
 • มีที่อยู่ หรือ ที่ทำงาน ในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปทุมธานี อยุธยา หรือ สงขลา
 • มีการจ่ายเงินเดือนเข้าบัญชี ธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี ไทยพาณิชย์ ทหารไทย และ ธนชาต เท่านั้น
 • ยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระค่างวด
 • มีบุคคลค้ำประกัน 1 คน
 • บริษัทนายจ้างมีฐานะทางการเงินมั่นคง (ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้ ได้กำหนด)

วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติ

 • วงเงิน ตั้งแต่ 8,000 บาท – สูงกว่า 100,000 บาทอัตราดอกเบี้ย

 • วงเงินกู้ ไม่เกิน 50,000 บาท แรก อัตราดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 ต่อเดือน
 • วงเงินกู้ ส่วนที่เกิน 50,000 บ. – ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกิน ร้อยละ 2.33 ต่อเดือน และส่วนที่เกิน 100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

เอกสารเครดิตบูโร

 • ผู้กู้ไม่มีเอกสารเครดิตบูโร หรือ ติดเครดิตบูโร เราจะพิจารณาให้กู้สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท
 • ผู้กู้ประสงค์จะกู้เกิน 30,000 บาท ต้องแสดงเอกสารเครดิตบูโร และ เครดิตบูโรต้องไม่มีประวัติค้างชำระเอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้
 • ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินเดือน และบัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้า(ถ้ามี)
 • สเตทเมนท์บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน และบัญชีอื่นที่โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้า(ถ้ามี)
 • เอกสารตรวจสอบเครดิตบูโรตัวจริง (กรณีขอกู้เกิน 30,000 บาทขึ้นไป)
 • หนังสือรับรองการทำงาน ถ้าไม่มีให้ใช้เอกสารอื่นๆที่รับรองอายุงานได้

หลักประกันสินเชื่อ

 • คนค้ำ 1 คน ต้องไม่เป็นญาติพี่น้องหรือสามีภรรยา (กรณีกู้ไม่เกิน 30,000 บาท)
 • สมุดบัญชีเงินเดือน สำหรับนำมาจดทะเบียนเป็นหลักประกัน

เข้าร่วมกลุ่ม สินเชื่อธนาคาร สอบถามข้อมูล คลิกที่นี่

การยื่นใบสมัคร

ติดตามข่าวสารก่อนใคร ได้ที่   เพิ่มเพื่อน
 • ดาวน์โหลดใบสมัครสินเชื่อ คลิกที่นี่
 • แบบประเมินคุณสมบัติผู้กู้ คลิกที่นี่
 • ยื่นเอกสารการสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ สำนักงานบริการ ช้างไทย เงินกู้ ในจังหวัดที่ท่านอยู่
 • นำใบสมัครที่กรอก และลงชื่อแล้ว รวมทั้งเอกสารประกอบทั้งผู้กู้และผู้ค้ำใส่ซอปิดผนึก แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด (ฝ่ายสินเชื่อ)
  เลขที่ 979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

Share this post

About the author

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: