สินเชื่อบุคคลซิตี้ จาก “ธนาคารซิตี้แบงก์” (Citibank) เป็น “สินเชื่อ” เงินก้อนรวดเร็วทันใจ สมัครสินเชื่อด้วยขั้นตอนการสมัครที่แสนง่าย กู้ง่าย อนุมัติเงินก้อน วงเงินที่คุณพอใจ ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพิ่มเงินสด ในการใช้จ่าย ให้ทุกความต้องการของคุณเป็นจริง ด้วยวงเงินสูงถึง 5 เท่าของรายได้ เพิ่มสภาพคล่องในการใช้จ่ายได้มากขึ้นรายละเอียด “สินเชื่อ”

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี
 • มีรายได้ต่อเดือนไม่น้อยกว่า 20,000 บาท
 • พนักงานบริษัท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 4 เดือน
 • เจ้าของกิจการ ดำเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบันไม่น้อยกว่า 2 ปีเอกสารประกอบการกู้

 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ บัตรข้าราชการผู้กู้
 • หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน ย้อนหลังล่าสุด 2 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกสำหรับการโอนเงินเข้าบัญชี
 • สำเนารายการเดินบัญชีสำหรับประกอบการกู้ย้อนหลัง 6 เดือน ล่าสุด
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดผู้กู้ (เจ้าของกิจการ)ผู้มีสิทธิ์กู้

 • ผู้มีรายได้ประจำ เจ้าของกิจการ ธุรกิจส่วนตัว สามารถยื่นกู้ได้ทุกประเภท 

วงเงินกู้

 • วงเงินกู้ยืมสูงสุด 5 ท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาทระยะเวลากู้

 • ระยะเวลากู้ยืมสินเชื่อ 12 – 60 เดือน

ลักษณะหลักประกัน

 • สินเชื่อไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

สมัคร สินเชื่อบุคคลซิตี้ คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารซิตี้แบงก์ (Citibank) โทร 1588, 02-788-2788