ข่าว

ออมสิน เปิดกู้ผ่านแอป MyMo วงเงิน 100,000 บาท ไม่ต้องจ่าย 6 เดือน

ออมสิน เปิดกู้ผ่านแอป MyMo วงเงิน 100,000 บาท ไม่ต้องจ่าย 6 เดือน

สินเชื่ออิ่มใจ จาก ธนาคารออมสิน เป็นโครงการที่สืบเนื่องจากนโยบายภาครัฐ ให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการร้านอาหาร และเครื่องดื่ม โดยเริ่มมีการเปิดให้ลงทะเบียแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สำหรับสินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอป MyMo เท่านั้น และต้องอัปเดต MyMo เป็นเวอร์ชันล่าสุด 2.1.0 สำหรับผู้ใช้งาน iOS

รายละเอียดสินเชื่ออิ่มใจ

 • เปิดลงทะเบียนผ่าน Mobile Application MyMo
 • วงเงินกู้ ไม่เกินรายละ 100,000 บาท
 • ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก
 • อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)
 • ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
 • ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย เมื่อรวมระยะเวลาปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน 5 ปี
คุณสมบัติผู้กู้

1. เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น

 • ร้านอาหารที่อยู่ในห้องแถว / อาคารพาณิชย์
 • ร้านที่มีลักษณะเป็น Booth / Food Court / Popup Store / Food Truck
 • ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ภัตตาคาร
 • โดยไม่เป็นร้านแบบเคลื่อนที่ได้ เช่น หาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น
2. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

3. ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้พร้อมสถานประกอบการและยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน

4. มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน

5. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

6. มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน และมี Mobile Application MyMo

7. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วัตถุประสงค์การให้สินเชื่อของโครงการ

 • ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ : สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก
 • เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
 • จำนวนเงินให้กู้ : ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เป็นไปตามประกาศธนาคาร

หลักประกัน ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

ช่องทางให้บริการและอนุมัติสินเชื่อ ให้บริการผ่าน Mobile Application MyMo

วงเงินรวมของโครงการ จำนวนเงิน 2,000 ล้านบาท

ขั้นตอนการเข้าเมนูขออนุมัติมาตรการสินเชื่ออิ่มใจ ผ่านแอปฯ MyMo

ผู้สนใจจะต้องลงสมัครสินเชื่ออิ่มใจผ่าน เว็บไซต์ธนาคารออมสิน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นจากนั้น จึงทำการ login เข้า MyMo เพื่อสมัครสินเชื่ออิ่มใจในวันและเวลาที่ได้รับแจ้งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเท่านั้นจึงจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อ

การทำรายการขออนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ

 • อ่านรายละเอียดสินเชื่อ จากนั้นกดปุ่ม สมัคร
 • กรอกเลขหลังบัตรประชาชน
 • กด ถัดไป
 • ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว จากนั้นกด ยืนยัน
 • กด ยืนยันข้อมูลถูกต้อง

ขั้นตอนการทำสัญญาหลังจากได้รับการอนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ

 • กด ถัดไป เพื่อดำเนินการทำสัญญา (จะต้องทำภายใน 7 วัน)
 • อ่านรายละเอียดสินเชื่อที่จะได้รับและกด ถัดไป
 • อ่านข้อกำหนดเงื่อนไขกด ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา และกด ยอมรับ
 • กรอกรหัสผ่าน MyMo เพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้จากนั้นกด ถัดไป
 • กด ถัดไป เพื่อรับรหัส OTP
 • กรอกรหัส OTP และกด ถัดไป
 • แสดงผลการสมัครสินเชื่อสำเร็จกด เสร็จสิ้น โดยเงินกู้จะโอนเข้าบัญชีภายใน 3 วัน

เข้าร่วมกลุ่ม สินเชื่อธนาคาร สอบถามข้อมูล คลิกที่นี่

ข่าวที่มา ธนาคารออมสิน

Share this post

About the author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!