ข่าว

ออมสินปล่อย สินเชื่อเพื่อคุณ สูงสุด 30,000 บาท อนุมัติง่าย ไม่ต้องค้ำ

ออมสินปล่อย สินเชื่อเพื่อคุณ สูงสุด 30,000 บาท อนุมัติง่าย ไม่ต้องค้ำ

ธนาคารออมสิน ได้ออกมาเปิดตัวสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ใหม่ ในชื่อ “สินเชื่อเพื่อคุณ” ให้กู้เงินได้สูงสุด 30,000 ไม่ต้องค้ำประกัน และไม่ต้องใช้หลักประกัน เลือกผ่อนได้สบายๆ ไม่เกิน 2 ปี หรือ 24 งวด “สินเชื่อเพื่อคุณ” ออกแบบมาเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง เรื่องทางการเงิน ในการดำรงชีพให้กับคนไทย และฟื้นฟูอาชีพ ซึ่งมีเงื่อนไข ดังนี้
รายละเอียดสินเชื่อ

 • ไม่ต้องมีหลักประกัน และคนค้ำประกัน
 • วงเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อราย
 • ผ่อนชำระเงินคืน ไม่เกิน 2 ปี ( 24 งวด )
 • คิดอัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นและลดดอก ร้อยละ 15 ต่อปี เท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
 • คิดอัตราดอกเบี้ย ในกรณีที่ผิดนัด ไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี

เลือกซื้อเลย

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นลูกค้าเดิม หรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ
 • ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว
 • มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะ
 • เวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน เป็น
วัตถุประสงค์การกู้

 • เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพ

จำนวนเงินกู้

 • วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 30,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย

 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 15 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน)
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี)

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • ไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)

หลักประกันการกู้

 • ไม่มีหลักประกัน

การจ่ายชำระเงินคืน

ธนาคารออมสิน จะโอนเงินที่อนุมัติ และหักบัญชี เพื่อชำระสินเชื่อ ผ่านบัญชีเงินฝาก MyMo ชำระเงินต้น และดอกเบี้ย เป็นรายเดือน ในกรณีที่ชำระหนี้ล่วงหน้า สามารถชำระได้เพียง 1 งวด เท่านั้น หากชำระเงินงวด เกินกว่าธนาคารกำหนด จะนำไปตัดชำระเงินต้น คงค้าง ทั้งจำนวน ดังนี้

 • กู้วงเงิน 30,000 บาท ส่งเงินงวด 1,500 บาท/เดือน
 • กู้วงเงิน 25,000 บาท ส่งเงินงวด 1,250 บาท/เดือน
 • กู้วงเงิน 20,000 บาท ส่งเงินงวด 970 บาท/เดือน
 • กู้วงเงิน 15,000 บาท ส่งเงินงวด 730 บาท/เดือน
 • กู้วงเงิน 10.000 บาท ส่งเงินงวด 485 บาท/เดือน
 • กู้วงเงิน 5,000 บาท ส่งเงินงวด 250 บาท/เดือน

การพิจารณาสินเชื่อ

 • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินเชื่อบางประการ โดยจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา

Share this post

About the author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!