ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ออกมาโพสต์ข้อความ ผ่านเฟซบุ๊ก ธกส BAAC Thailand เปิดเผยถึง โครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ของ ธ.ก.ส. ซึ่งทางธนาคาร เปิดให้เกษตรกร หรือบุคคลในครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบ ยื่นกู้เพื่อนำเงินไปแก้ไขหนี้นอกระบบ รายละเอียดสินเชื่อโครงการ แก้ปัญหาหนี้นอกระบบมีดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้

  • มีสัญชาติไทย
  • เป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบ

วงเงินกู้โครงการ

  • กรณีสงวนที่ดินทำกิน รายละไม่เกิน 150,000 บาท โดยต้องนำที่ดินดังกล่าวมาจดจำนองกับธนาคาร
  • กรณีชำระหนี้นอกระบบ รายละไม่เกิน 100,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

  • อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 12 ต่อปี

ระยะเวลาชำระหนี้

  • ชำระหนี้เป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน โดยให้ชำระหนี้คืนเสร็จ ไม่เกิน 12 ปี นับจากวันกู้

สิทธิประโยชน์

  • หากชำระหนี้ดี คืนดอกเบี้ย 30% ของดอกเบี้ยรับชำระ
  • คุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิต รายละไม่เกิน 100,000 บาท

เข้าร่วมกลุ่ม สินเชื่อธนาคาร สอบถามข้อมูล คลิกที่นี่

ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2566

สนใจติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา สอบถาม Call Center โทร 02-5550555