ข่าว

เปิดลงทะเบียน สินเชื่อ ธกส. วงเงิน 10,000 บาท อนุมัติง่าย ทุกอาชีพ

เปิดลงทะเบียน สินเชื่อ ธกส. วงเงิน 10,000 บาท อนุมัติง่าย ทุกอาชีพ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เปิดตัว โครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เพิ่มสภาพคล่องให้แก่ประชาชน นับเป็นอีกหนึ่ง มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ โดยมีวงเงินสินเชื่อ รวม 10,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่สามารถยื่นกู้ฉุกเฉินได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้คุณสมบัติผู้กู้

 • มีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน
 • เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
 • เป็นเกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคการเกษตร
 • ที่มีสัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

รายละเอียดวงเงินกู้

 • ระยะเวลาการชําระหนี้ชําระหนี้คืนเป็นรายเดือนโดยปลอดชําระต้นเงินและปลอดชําระดอกเบี้ย 6 งวดแรก ชําระแล้วเสร็จไม่เกิน 3 ปี
 • ให้กู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ แบบคงที่ (Flat Rate) ในอัตราร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
 • หลักประกัน เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) • ระยะเวลาขอกู้โครงการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564
 • ระยะเวลาการชําระหนี้ชําระหนี้คืนเป็นรายเดือนโดยปลอดชําระต้นเงินและปลอดชําระดอกเบี้ย 6 งวดแรก ชําระแล้วเสร็จไม่เกิน 3 ปี

เงื่อนไขการพิจารณา

 • ตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร โดยใช้ผลคะแนนมาพิจารณาผ่อนปรนจากสินเชื่อปกติของธนาคาร
 • ต้องไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือต้องมีสถานะปกติวิธีสมัคร สินเชื่อสู้ภัยโควิด ธ.ก.ส.

1. สมัคร Line officialBAAC Family

2. เลือกเมนู COVID-19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส.

เข้าร่วมกลุ่ม สินเชื่อธนาคาร สอบถามข้อมูล คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการฯ ได้ที่ Call Center 02 555 0555

ติดตามข่าวสารก่อนใคร ได้ที่   เพิ่มเพื่อน

Share this post

About the author

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: