ข่าว

วิธีและขั้นตอนการลงทะเบียนให้ผ่าน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก 50,000 บาท ผ่านแอปฯ MyMo

วิธีและขั้นตอนการลงทะเบียนให้ผ่าน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก 50,000 บาท ผ่านแอปฯ MyMo

เปิดลงทะเบียนแล้ว! สินเชื่อเสริมพลังฐานราก จากธนาคารออมสิน กู้ยืม 50,000 บาท ต่อราย สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 รีบเช็คขั้นตอนการลงทะเบียน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ผ่านแอปฯ MyMo (มายโม่)

อัพเดทล่าสุด !  ธนาคารออมสิน เปิดให้ ลงทะเบียน ขอ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo (มายโม่) หลังปิดลงทะเบียนชั่วคราวไปก่อนหน้านี้ เนื่องจากมีผู้เข้าใช้บริการจำนวนมาก จนไม่สามารถให้บริการได้สำหรับการลงทะเบียน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ในครั้งนี้ ยังคงมีหลักเกณฑ์เดิม ภายใต้วงเงินกู้ยืมเหมือนเดิม ยังคงเป็น “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” เช่นเดิม ไม่ใช่การเปิดโครงการสินเชื่อใหม่ แต่มีการปรับหลักเกณฑ์เล็กน้อยเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและกำลังประสบปัญหาด้านการเงินสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้น นั่นคือ ให้ลูกค้าที่เคยขอ “สินเชื่อฉุกเฉิน” ของธนาคารออมสิน สามารถขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก โดยการกู้ผ่านแอปฯ (มายโม่) นั่นเองเงื่อนไขที่ต้องรู้ ก่อนกู้ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” จากธนาคารออมสิน

คุณสมบัติผู้กู้ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ธนาคารออมสิน

  • เป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น อายุ 20 ปีขึ้นไป (เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี)
  • เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสิน หรือปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี (ลูกค้าธนาคารออมสิน)
  • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย อาชีพด้านบริการฯ เป็นต้น
  • เป็นผู้มีรายได้ประจำ (มีเงินเดือนประจำทุกๆเดือน)
  • ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 (กำลังเดือดร้อนในตอนนี้สามารถยื่นกู้สินเชื่อได้)
  • มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้สะดวก
  • ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน (ไม่เป็นผู้ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจฯ)ขั้นตอนการลงทะเบียน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ผ่านแอปฯ MyMo ธนาคารออมสิน

การลงทะเบียนขอ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ผ่านแอพพลิเคชั่น (มายโม่) ของธนาคารออมสิน ทำได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าแอพพลิเคชั่น (มายโม่) เลือกเมนู สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก และกดปุ่ม สมัคร

2. กรอกเลขหลังบัตรประชาชนให้ถูกต้อง และกด ถัดไป หน้าจอจะแสดงรายละเอียดการสมัคร ตรวจสอบให้ถูกต้อง และกดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

3. หน้าจอจะแสดง วงเงินสูงสุดที่สามารถกู้ยืมได้ จากนั้นให้เลือก จำนวนเงินกู้ยืมที่ต้องการ และตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย กด ถัดไปเ พื่อดำเนินการต่อ

4. หน้าจอจะแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไข กดยอมรับ และเลื่อนหน้าจอ อ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล จนสุดหน้า จากนั้นกดยินยอม และยืนยัน

5. กดรับรหัส (โอทีพี) เมื่อระบบส่งรหัสมายังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ ให้กรอกรหัส (โอทีพี) และกด ยืนยัน

6. จากนั้นหน้าจอจะแสดงรายละเอียด การยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล สามารถ Save เก็บไว้ได้ และเป็นอัน เสร็จสิ้น รายการ

ติดตามข่าวสารก่อนใคร ได้ที่   เพิ่มเพื่อน

Share this post

About the author

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: