ข่าว

วิธีลงทะเบียน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” 50,000 บาท ให้ผ่านต้องมีอะไรบ้าง ?

วิธีลงทะเบียน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” 50,000 บาท ให้ผ่านต้องมีอะไรบ้าง ?

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก จาก “ธนาคารออมสิน” สามารถยื่นกู้สินเชื่อได้ทุกอาชีพ วงเงินสูงสุด 50,000 บาท

ธนาคารออมสิน เปิดให้ประชาชนทุกกลุ่ม ลงทะเบียนยื่นกู้ ”สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ผ่านทางแอปพลิเคชัน (มายโม่) ของธนาคารฯ ได้แล้วตั้งแต่ “วันนี้” เป็นต้นไป สามารถกู้สูงสุดได้ไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือu (Flat Rate) ระยะเวลาผ่อน ชำระเงินกู้ไม่เกิน 3 ปี หรือ 36 งวด ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกันในการกู้ยืม ”สินเชื่อ” อีกทั้งยังปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกคุณสมบัติของผู้ขอ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก”

  • เป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น และมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป (เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี)
  • เป็นลูกค้าของ ”ธนาคารออมสิน” หรือเคยเป็นลูกค้าสินเชื่อของ ”ธนาคารออมสิน” และปิดบัญชีไม่เกิน 3 ปี
  • เป็น ”ผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ” เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการฯ เป็นต้น
  • เป็น ”ผู้มีรายได้ที่มีเงินเดือนประจำ” เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนฯ เป็นต้น  • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (ได้รับผลกระทบและประสบปัญหาตอนนี้)
  • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยที่แน่นอนและสามารถติดต่อได้สะดวก
  • ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของ ”ธนาคารออมสิน”
  • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานของ ”ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ”สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ไม่ต้องมีหลักประกัน และไม่มีค่าธรรมเนียมในการให้บริการ

ลงทะเบียน “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ผ่านแอปฯ MyMo (มายโม่)

1. เลือกเมนู “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” บนแอปฯ (มายโม่)

2. กดปุ่ม สมัคร “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก”3. กดปุ่ม ยืนยัน รายการ

4. กรอกเลขหลังบัตรประชาชน (กรอกเลขบัตรให้ถูกต้อง)

เลือกซื้อเลย

5. กด ถัดไป 

6. ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ว่าถูกต้องหรือไม่ และกด ถัดไป

7. แอปฯ (มายโม่) จะแสดงวงเงินสูงสุดที่สามารถขอ “สินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ได้

8. เลือกจำนวนเงินที่ “ผู้ขอสินเชื่อ” ต้องการ และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง จากนั้นกด ถัดไป

9. อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข (อ่านรายละเอียด) กดเครื่องหมายถูก “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา” และกด ยอมรับ บนแอปฯ

10. เลื่อนหน้าจออ่าน “เงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล” จนสุดหน้า

11. กด ยินยอม สำหรับเงื่อนไขทั้งหมด

12. กด ยืนยัน รายการ

13. กดรับรหัส (โอทีพี)

14. ระบบส่งรหัส (โอทีพี) ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ “ลงทะเบียน” ไว้

15. เมื่อรับรหัสยืนยันจาก (ข้อความ) มือถือผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียน แล้วไว้กรอกรหัสที่ได้รับภายใน 2 นาที (พยายามกรอกให้ถูกต้อง) กด ยืนยัน รายการ

16. “รายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลฯ” สามารถ Save เก็บไว้ในคลังภาพได้เพื่อดูรายละเอียด

17. รูปภาพ ”การยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลฯ” ในคลังภาพ (จะบันทึกเก็บไว้ในคลังภาพโดยอัตโนมัติ)

18. หลังจากนั้นกด เสร็จสิ้น รายการ สำหรับแอปฯ (มายโม่)

Share this post

About the author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!