ข่าว

เริ่มแล้ว! ‘ออมสิน’ เปิดให้ลงทะเบียน วงเงิน 1 หมื่นบาท ผ่านแอป ‘MyMo’

เริ่มแล้ว! ‘ออมสิน’ เปิดให้ลงทะเบียน วงเงิน 1 หมื่นบาท ผ่านแอป ‘MyMo’

ธนาคาร “ออมสิน” เริ่มเปิดให้ “ลงทะเบียนขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19” ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน โดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น MyMoรายละเอียดการสมัคร

  • ต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้มีรายได้จากภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือน หรือรายได้จากภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
  • เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
  • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
  • ปัจจุบันไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPLs)
  • เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19คุณสมบัติเพิ่มเติม

  • เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการ MyMo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
  • เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นลูกค้าที่มี CIF ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดตามประกาศราชกิจจานุเบกษาขั้นตอนลงทะเบียน “สินเชื่อสู้ภัยโควิด-19” ผ่านแอปพลิเคชั่น “MyMO”

1. เข้าแอปพลิเคชั่น “มายโม่” เลือกเมนู “สมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัย โควิด-19”

2. อ่านเงื่อนไข และรายละเอียดของ “สินเชื่อ” ให้เข้าใจ ก่อนกดยอมรับ

3. กรอกเลขหลัง “บัตรประชาชน” และกรอกข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

4. ระบบจะปรากฏจำนวนวงเงิน “สินเชื่อ” ที่เราได้รับพร้อมรายละเอียด จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฏ และเมื่อเสร็จทุกขั้นตอนแล้ว รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ 

ทั้งนี้ การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

เข้าร่วมกลุ่ม สินเชื่อธนาคาร สอบถามข้อมูล คลิกที่นี่

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่าน Call Center 1115

Share this post

About the author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!