มาตราการรัฐ

คลังดัน ‘พักหนี้’ ลูกหนี้แบงก์รัฐและเอกชน พื้นที่ล็อกดาวน์ 10 จังหวัดสีแดงเข้ม

คลังดัน ‘พักหนี้’ ลูกหนี้แบงก์รัฐและเอกชน พื้นที่ล็อกดาวน์ 10 จังหวัดสีแดงเข้ม

คลังดัน “พักหนี้” ลูกหนี้แบงก์รัฐและเอกชน รวม 2 เดือน โดยคลอบคลุม ลูกหนี้ 10 จังหวัดล็อกดาวน์

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ติดตาม ผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากสถานการณ์การระบาดของ CV-19 และมาตรการควบคุม การระบาดของภาครัฐ อย่างต่อเนื่อง และได้ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันมาตรการ เพื่อลดภาระหนี้ของลูกหนี้ ในช่วงที่มีการระบาดระลอกใหม่ โดยภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกัน ออกมาตรการเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ ผู้ประกอบการ SMEs และลูกหนี้รายย่อย ดังนี้1. ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ ออกมาตรการพักชำระเงินต้น และดอกเบี้ยให้แก่ลูกหนี้ SMEs และรายย่อยเป็นระยะเวลา 2 เดือน ให้กับลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งได้แก่ ลูกหนี้ทั้งที่เป็นนายจ้าง และลูกจ้างในสถานประกอบการ ทั้งในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัด และนอกพื้นที่ควบคุม ที่ต้องปิดกิจการ จากมาตรการของภาครัฐ เริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนก.ค.2564 เป็นต้นไป2.กระทรวงการคลัง และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ โดยในช่วงที่ผ่านมา สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้ให้ความช่วยเหลือ แก่ลูกหนี้ ตามนโยบายกระทรวงการคลัง มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึง การขยายระยะเวลาชำระหนี้ และปรับโครงสร้างหนี้ ให้แก่ลูกหนี้ออกไป จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 ตามความสมัครใจทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ลูกหนี้ ในช่วงระยะเวลา ที่สถานการณ์การระบาดของ CV-19 ยังมีความไม่แน่นอน สถาบันการเงินที่เข้าร่วมมาตรการ จะไม่เรียกเก็บเงินต้น และดอกเบี้ย หรือค่าธรรมเนียมที่ค้างอยู่ทันที เมื่อหมดระยะเวลาพักชำระหนี้ โดยลูกหนี้ที่สนใจ สามารถติดต่อสถาบันการเงิน ผ่านช่องทางที่มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดโอกาสการระบาดของ CV-19 เช่น แอพพลิเคชั่น บนโทรศัพท์มือถือ ศูนย์บริการลูกค้าของสถาบันการเงิน เป็นต้น ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป

Share this post

About the author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!